Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w Norwegii?

Śmierć najbliższych zawsze jest ogromną stratą i sprawia, że na chwilę nasze życie zupełnie się zatrzymuje. Bardzo często funkcjonujemy machinalnie i nie jesteśmy w stanie działać tak skutecznie, jak jeszcze do niedawna. Niestety to właśnie wtedy do załatwienia jest mnóstwo spraw związanych nie tylko z organizacją pogrzebu, ale również wszystkich formalności w urzędach. Dzięki nam dowiesz się jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w Norwegii, jaki Ci przysługuje, jeśli Twój bliski pracował w Norwegii.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w Norwegii?

Ważną kwestią jest fakt, iż zasiłek pogrzebowy może być przyznany tylko wtedy, gdy zmarły był objęty systemem ubezpieczeń społecznych w Norwegii. W tej sytuacji nie jest ważne, gdzie nastąpił zgon. Warto tutaj zaznaczyć, że świadczenie pogrzebowe może być przyznane tylko z jednego z krajów EOG. Zatem, jeżeli zasiłek pogrzebowy został już wypłacony w Polsce, nie możesz się o niego ubiegać z Norwegii. Przepisy niestety nie mówią jasno, czy prawowity spadkobierca powinien starać się o zasiłek. Zostało jednak wspomniane, że o wypłatę tego świadczenia może ubiegać się osoba, która pokryje koszty pogrzebu, ale również transportu. Zasiłek pogrzebowy może być wypłacony osobie, która przedstawi właściwe upoważnienie, uprawniające ją do odbioru tego zasiłku.

Uzyskaj zwrot kosztów pogrzebu

Niezbędnym dokumentem, przy ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy jest Krav om gravferdsstønad. Formularz ten należy wypełnić prawidłowo, aby móc otrzymać pomoc. Jeżeli napotkasz trudności przy wypełnianiu wniosku – zapraszamy do nas. Zadbamy o to, aby wszelkie formalności zostały dopełnione.  Maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego to 25 377 NOK. Są również czynniki, które mogą wpłynąć na pomniejszenie tego świadczenia:

  • Wysokość majątku zmarłego, a gdy zmarły posiadał małżonka – również majątek tej osoby
  • Sumy ubezpieczenia wypłaconego po śmierci
  • Kwota emerytury, wypłaconej ostatni raz przed śmiercią,
  • Wszystkie ewentualne wypłaty z różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń, gdzie członkiem był zmarły.

Warto wiedzieć, że jeżeli w chwili śmierci, osoba zmarła posiadała na koncie środki, których wysokość jest równa zasiłkowi pogrzebowemu, wówczas taka pomoc nie zostaje przyznana. W sytuacji, gdy zmarły miał mniej niż 18 lat, nie są brane pod uwagę żadne dochody, a nie nie powinny zostać naliczone odliczenia od zasiłku pogrzebowego. Dodatkowo zasada ta ma swoje zastosowanie także w przypadku śmierci dzieci, czy w sytuacjach martwych urodzeń.

Dodatek związany z transportem zwłok

Problem transportu zwłok jest dość częstym zjawiskiem, dlatego warto znać wszystkie szczegóły takiej procedury, aby działać zgodnie z prawem. W myśl norweskich przepisów, aby przewieźć urnę, trzeba mieć odpowiednie uprawnienie do sprowadzania zwłok zza granicy. Oczywiście należy tutaj nadmienić, że odmienne przepisy będą stosowane przy transporcie ciała w obrębie kraju, a zupełnie inne, gdy chcemy ciało wywieźć poza granicę.  Co więcej, jeżeli śmierć nastąpiła w trakcie pracy, może być tutaj zastosowane podejście indywidualne. Ważne: O zasiłek można starać się do pół roku po śmierci podatnika, później możemy już nie otrzymać zasiłku pogrzebowego.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy

Będziesz musiał przygotować odpowiednie dokumenty, aby móc ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego. Oto lista:

  • Akt zgonu,
  • Rachunek z zakładu pogrzebowego
  • Potwierdzenie kosztów transportu zwłok z zagranicy
  • Potwierdzenie kosztów nagrobka i innych kosztów komunalnych,
  • Deklaracja podatkową zmarłego (jeżeli zmarły posiadał małżonka – wówczas zeznanie podatkowe osoby owdowiałej).