Zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny w Norwegii pomoże Ci stanąć na nogi

Zmiana kraju, otoczenia i rzeczywistości, w której żyjesz, z pewnością bywa trudna. Nawet po kilku latach od przeprowadzki, mogą pojawić się problemy związane z utrzymaniem się w Norwegii. Właśnie tedy możesz skorzystać z zasiłku socjalnego. Jeżeli chcesz poznać  szczegóły, dotyczące økonomisk stønad, czytaj dalej.

Zasiłek socjalny w Norwegii – co to takiego?

Niezależnie od tego, czy pochodzisz z Norwegii lub przeprowadziłeś się tutaj z Polski – masz prawo do korzystania z popularnych w tym kraju świadczeń. Pomoc państwa nie jest uzależniona od narodowości, czy wysokości dochodów, a Norwegia stara się pomóc wszystkim, którzy tego najbardziej potrzebują. Mieszkając w Norwegii możesz ubiegać się m.in.: o zasiłek rodzinny czy opiekuńczy, ale również zasiłek dla bezrobotnych czy skorzystać z wielu innych usług, które oferuje NAV. Urząd Pracy i Polityki Socjalnej ma obowiązek udzielić pomocy społecznej wszystkim, którzy mają trudności z utrzymaniem się oraz zostali pozbawieni dochodów. W każdej trudnej sytuacji można zwrócić się do państwa, które posiadając bogatą politykę socjalną, może znaleźć rozwiązanie aktualnego problemu.

Komu przysługuje zasiłek socjalny w Norwegii?

Zasiłek socjalny w Norwegii jest przyznawany każdemu, kto naprawdę tego potrzebuje. Oprócz trudnej sytuacji finansowej jedynym kryterium przyznawania tej pomocy jest legalny i stały pobyt na terenie Norwegii. Niestety pomocy tej nie wypłaci NAV, jeżeli przebywamy na terenie Polski. Najczęściej jednak zasiłek socjalny jest przyznawany tym osobom, które realnie wykazują chęć zmiany i jest naprawdę spora szansa na to, że będą one funkcjonowały same, po uzyskaniu właśnie tego finansowego wsparcia od państwa. Warto dodać, że jeżeli pomoc potrzebna jest naprawdę pilnie – urząd zazwyczaj przychyla się do tego i wypłaca środki nawet w kilka dni.

Składanie wniosku o zasiłek socjalny w Norwegii

Ze względu na to, że pisma o zasiłki składa się w konkretnych gminach, które przynależą do miejsca naszego zamieszkania, formularze dotyczące tej pomocy, mogą nieznacznie różnić się między sobą. Jeżeli napotkasz trudności, związane z wypełnianiem wniosku – zgłoś się do nas. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i dokumenty poprawnie i do odpowiedniego urzędu. Niestety, nie wystarczy tylko wykazać, że jest się w trudnej sytuacji finansowej, aby potrzymać zasiłek socjalny z Norwegii. Trzeba również pokazać, że posiadasz realny i możliwy do zrealizowania plan na przyszłość. Zasiłek, który otrzymasz od państwa ma Ci pomóc wdrożyć ten plan w życie i jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Ważne jest również to, że  NAV stosuje pomoc w tym zakresie naprawdę w stateczności. Zazwyczaj, gdy nie ma już innych, alternatywnych dróg, aby pomóc takiej osobie stanąć na nogi.


Wysokość zasiłku socjalnego w Norwegii

Wysokość zasiłku socjalnego jest ściśle związana z:

  • Kosztami życia osoby, która wnioskuje o pomoc
  • Minimum socjalnego, ustalanego przez rząd Norwegii
  • Ilością osób, zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

Zasiłek socjalny w Norwegii jest rozwiązaniem tymczasowym i wypłacany jest do momentu poprawy sytuacji ekonomicznej danej osoby. Jednakże co roku, jeżeli jest taka potrzeba, należy złożyć ponowny wniosek o przyznanie takiej pomocy, aby mogła być kontynuowana. Nie ma tutaj żadnych kryteriów, które warunkowałyby brak możliwości przyznania świadczenia, związanych z płcią czy pobieraniem innych świadczeń od państwa.