Osoby bez prawa do statusu pendler

Osoby bez prawa do statusu pendler

Brak statusu pendler – najważniejsze informacje

Nie możesz skorzystać z ulg przysługujących osobom nie posiadającym status pendler (możliwość odliczenia kosztów życia w Norwegii)? Masz jeszcze inne możliwości, które warto wykorzystać przy okazji rozliczenia z norweskim urzędem skarbowym. Możesz wykorzystać ciekawe narzędzie, jakim jest Skattemelding. To taki dokument, który jest niejako rozliczeniem wstępnym. Nie kwalifikuje się wobec tego jako ostateczne rozliczenie, a dzięki niemu możesz sprawdzić przysługujące Ci odliczenia.

Zyskaj pewność, dzięki sprawdzeniu Skattemelding

Bardzo często Skattemelding zawiera liczne błędy. Wynika to z roztargnienia osób, które nie mieszkają na stałe w Norwegii, a dokument ten sprawdzają jedynie pobieżnie. Kwoty, które zostały umieszczone w tym wstępnym rozliczeniu, mogą być zupełnie różne od stanu faktycznego. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za potwierdzenie lub poprawienie otrzymanego dokumentu. Poniesiesz również odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji do norweskiego urzędu skarbowego. Mało tego! Możesz również mieć bardzo mały zwrot naliczonego podatku lub być zobowiązany do dokonania dopłaty. Zadbaj zatem o to, aby kilkukrotnie przeczytać Skattemelding i uzupełnić ewentualne braki. Kolejnym krokiem jest złożenie pisma w terminie i oczekiwanie na zwrot. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że odpowiednio złożone zeznanie podatkowe to nie tylko droga do szybkiego wypełnienia obowiązku podatkowego, ale także dodatkowej gotówki. Największą pewność w poprawnym rozliczeniu z uzyskanych dochodów daje wybranie typu rozliczenia dla osób dojeżdżających bez odpisów.

Z jakich odpisów możesz skorzystać, jeżeli posiadasz status pendler?

  • Kwota wolna od podatku – Personfradrag,
  • Odpis szczególny, który uprawnia do odliczenia niektórych kosztów związanych z chorobą – Særfradrag,
  • Ulgi rodzicielskie oraz wszelkie koszty udokumentowane, związane z wychowywaniem, dzieci,
  • Koszty odzieży czy sprzętu, które zostają wykorzystane w pracy,
  • Odpis datków, które zostały poniesione na rzecz organizacji charytatywnych,
  • Odpis odsetek od kredytu zaciągniętego w Norwegii, ale również w Polsce,
  • Odpis kosztów opieki specjalistycznej dziecka niepełnosprawnego,
  • Odpis z tytułu składki na BSU.