Ograniczona odpowiedzialność podatkowa

Ograniczona odpowiedzialność podatkowa

Norwegia i skomplikowany system podatkowy

Nie da się ukryć, że cała terminologia podatkowa jest naprawdę trudna. Norwegia ma specyficzne zasady, a dodatkowo opisane są one bardzo specjalistycznym językiem. Tak  naprawdę każdy szczegół ma znaczenie i pominięcie niektórych, jak mogłoby się wydawać, nieistotnych elementów, może cię naprawdę słono kosztować. Chociażby przyglądając się bliżej zjawisku ograniczonego obowiązku podatkowego, można zauważyć pewną ciekawą zależność. Jeżeli uzyskany dochód pochodzi z dwóch krajów – np. z Polski oraz Norwegii, trzeba rozliczyć się zarówno z jednym, jak i z drugim urzędem, wskazując dochody uzyskane przez nas w Norwegii.

Ograniczony obowiązek podatkowy – na czym polega?

Nie będąc norweskim rezydentem podatkowym, niestety podlegasz jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie możesz korzystać ze standardowego odpisu. Zazwyczaj nie mogą zostać rezydentami osoby, które przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub mniej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy.

Kogo dotyczy ograniczony obowiązek podatkowy w Norwegii?

Masz już świadomość, kiedy podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Musisz jednak wiedzieć, że pod uwagę będzie wzięta suma poszczególnych pobytów w Norwegii w konkretnym okresie. Zgodnie z prawem, wówczas dochód uzyskany w Norwegii podlega opodatkowaniu właśnie w tym kraju. Całościowy dochód, jaki otrzymałeś, należy rozliczyć w kraju, w którym żyjesz na co dzień.

 

Ograniczony obowiązek podatkowy a kraje EOG

Pracujesz na ternie jednego z krajów EOG i zostałeś objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym? Masz rozszerzone prawo do odpisów, gdy:

- Dochód Twojego męża/Twojej żony w co najmniej 90% podlega opodatkowaniu w Norwegii 

- Dochód z działalności gospodarczej, którą prowadzisz, ale także stosunku pracy lub emerytury przynajmniej w 90% podlega opodatkowaniu na terenie Norwegii

- W przypadku, gdy przynajmniej 90% łącznych dochodów małżonków podlega opodatkowaniu w Norwegii, będziesz mógł skorzystać z prawa do odliczenia innych kosztów