Mieszkasz na stałe w Norwegii? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać!

Mieszkasz na stałe w Norwegii? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać!

Mieszkasz na stałe w Norwegii? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać!

Rozliczenia z urzędem skarbowym raczej nie należą do najprzyjemniejszych czynności. Zwykle towarzyszy im stres, czy wszystko zostało odpowiednio wypełnione. O wiele przyjemniej składa się wniosek o rozliczenie, wiedząc, że można skorzystać z ulgi. Chciałbyś poznać te, które możesz wykorzystać? Oto lista.

Ulgi dla mieszkających w Norwegii

Mieszkając na stałe w Norwegii niestety nie możesz odliczyć 10%, przysługujące osobom zza granicy pracującym w tym kraju. Nie skorzystasz również ze status pendler. Możesz jednak odliczyć:

  • Koszty uzyskania przychodu (Minstefradrag)
  • Kwotę wolna od podatku (Personfradrag)
  • Koszty opieki specjalistycznej nad dzieckiem niepełnosprawnym,
  • Wpłatę na indywidualny fundusz emerytalny
  • Szczególne odpisy, związane z kosztami poniesionymi w wyniku choroby(Særfradrag),
  • Odsetki od kredytu, który został zaciągnięty w Polsce czy Norwegii
  • Datki ofiarowane na zbiórki charytatywne
  • Odpis z tytułu składki na mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży
  • Ulgi rodzicielskie – pamiętaj, że wszystkie koszty musza być udokumentowane
  • Koszty związane z zakupem ubrań roboczych czy sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy

To nie wszystko. Mieszkając na stałe w Norwegii przysługuje Ci również prawo do odliczenia odpisu na wpłatę do kasy emerytalnej lub prywatnej kasy emerytalnej oraz odpisu części składki, płaconej na związki zawodowe.

Nie jesteś pewien, czy konkretna ulga Ci przysługuje? Zwróć się do nas!