Emerytura

Emerytura

Emerytura z Norwegii – komu przysługuje?

System emerytalny w Norwegii kształtuje się w sposób następujący. Odkąd pracownik przepracuj 5 lat, na norweskim koncie w zakładzie ubezpieczeń społecznych zaczynają gromadzić się środki. Im więcej jest przepracowanych lat, tym emerytura jest wyższa. Jednak chcąc otrzymywać pełne świadczenie emerytalne, trzeba przepracować przynajmniej 40 lat. W przeciwnym razie kapitał odłożony może być mniejszy, co wpłynie na wysokość świadczenia.

Trzy filary systemu emerytalnego w Norwegii

Pierwszym w trzech filarów, systemu ubezpieczeń w Norwegii jest tzw. Folketrygden, który jest odpowiednikiem polskiego ZUS-u.  W tym przypadku to NAV wypłaca należną podatnikowi emeryturę. Kolejny filar to Obligatorisk, do którego składki odprowadzał przez wszystkie lata pracy właściciel firmy, w której pracowaliśmy. Ostatni filar jest całkowicie dobrowolny i nosi nazwę Tjenestepensjon. Tutaj wszystkie pieniądze to oszczędności emerytalne PPE. 

Emerytura z Norwegii w Polsce – to możliwe!

Masz prawo pobierać emeryturę z Norwegii, jeżeli mieszkasz w jednym z krajów EOG lub kraju, z którym Norwegia ma podpisaną umowę o ubezpieczeniu społecznym. Niestety, w przypadku niektórych grup, zastosowano ograniczenia co do pobierania emerytury w innym kraju. Należą do niej osoby ze statusem uchodźcy, uzyskujący emeryturę na podstawie renty inwalidzkiej czy osoby młodociane.

Czy mogę odzyskać składki odprowadzone w Norwegii?

Bardzo popularny jest mit, który mówi o tym, iż składki, które ostały pobrane w Norwegii, gdy byliśmy tam zatrudnieni, będzie można później odzyskać i wypłacić w Polsce. Niestety nie jest to prawda. Uskładane przez lata składki, które były odprowadzane w Norwegii, zostaną wypłacone w ramach emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, bądź mogą zostać przekazane do Polski. Niestety nie oznacza to, że pieniądze zostaną wypłacone podatnikowi i będzie on mógł je wykorzystać w dowolny sposób. Jedynymi składkami, jakie możesz odzyskać, są innskudspensjon. W przypadku gdy środki uzbierane w ramach 3 filaru mają wyższą wartość niż wartość 1/2 G to po osiągnięciu wieku emerytalnego, będzie możliwość ich wypłacenia.

Emerytura w Norwegii

Bez wątpienia obliczanie wysokości emerytury zarówno w Polsce jak również w Norwegii jest skomplikowanym procesem. O tym, ile będzie wynosiła emerytura z Norwegii, bardzo często decyduje szereg składowych:

  • Okres płatności składek w innych krajach niż Norwegia
  • Lata, w których było się członkiem Folketrygden
  • Okres składkowy
  • Wysokość dochodu, stanowiący podstawę emerytalną
  • Stan cywilny
  • Przynależność do II i II filaru emerytalnego
  • Rok urodzenia.

Jak otrzymać emeryturę z Norwegii?

Znamiennym wydarzeniem, dotyczącym świadczeń emerytalnych w Norwegii była reforma przeprowadzona w tym kraju w 2011 roku. Wprowadziła ona rozróżnienie grup w zależności od tego, który rok urodzenia reprezentowali. Warto zastosować się zatem do zasady, która jest respektowana w wielu krajach. Mówi ona o tym, że jeżeli pracowaliśmy w więcej niż jednym kraju EOG, np. w Polsce i w Norwegii, to wniosek o przyznanie świadczenia powinniśmy złożyć tam, gdzie przepracowaliśmy większość czasu oraz gdzie zamierzamy pobierać świadczenie. Wniosek o norweską emeryturę możesz złożyć zarówno w Norwegii, ale także za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.

Emerytura w Norwegii – od jakiego wieku?

Właściwie aplikować o wcześniejszą emeryturę można już w wieku 62 lat. Z tym jednak, że będzie ona wypłacona jedynie częściowo. Właściwy wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat i dopiero wtedy, NAV będzie wypłacało nam pełne świadczenie emerytalne. Niestety większość Polaków, którzy pracują w Norwegii, nie posiada 40 lat składkowych, co dyskwalifikuje możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Jeżeli dopuszczona zostałaby możliwość wybierania składek przedwcześnie, wówczas środki te mogłyby zostać wykorzystane jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.