Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Dowiedz się, czym jest Barnetrygd

Norwegia oferuje szereg danin publicznych, które mają pomóc młodym rodzicom w kwestiach finansowych. Jedną z nich jest właśnie zasiłek rodzinny w Norwegii, który przyznawany jest zarówno rodzicom jak i opiekunom dzieci do lat 18. Możesz się ubiegać o to świadczenie, jeżeli jesteś aktywny zawodowo oraz mieszkasz na terenie Norwegii. Zasiłek ten można porównać do polskiego 500+. Warto wiedzieć, ze można starać się o wyrównanie tego świadczenia nawet do 3 lat wstecz.

Zasady przyznania zasiłku rodzinnego w Norwegii

Obowiązują określone warunki, których spełnienie uprawnia do otrzymania Barnetrygd:

  • Należy osiągnąć dochód lub pobierać świadczenia zastępcze w Norwegii
  • Ważne jest odprowadzanie składki na ubezpieczenia społeczne, czyli trygdeavgift
  • Konieczne jest stałe zameldowanie w Norwegii.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Norwegii

Rodzice dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, mogą otrzymać miesięcznie 1054 NOK. Chcąc podsumować tę kwotę, możemy stwierdzić, że przez cały okres wychowania dziecka, rodzice mogą otrzymać na jego utrzymanie ponad 200 tysięcy NOK. To jedno z licznych form wsparcia, dostępnych dla rodziców w Norwegii. Warto wiedzieć, że to od NAV zależy, czy zasiłek rodzinny zostanie wypłacony co miesiąc, czy nastąpi wyrównanie za pewien okres. Osoby samotnie wychowujące dziecko, mogą starać się o przyznanie zasiłku rozszerzonego, który wynosi 1054 NOK dodatkowo.

500+ czy Barnetrygd? Dowiedz się, które świadczenie Ci przysługuje

Podobnie, jak w przypadku innych świadczeń o takim samym przeznaczeniu, również tutaj należy zastosować się do kilku obowiązujących zasad. Starając się o przyznanie Barnetrygd trzeba wiedzieć, który z krajów ma pierwszeństwo do wypłaty pieniędzy. Jeżeli jeden z rodziców jest na stałe zatrudniony w Norwegii, a drugi opiekuje się dziećmi i mieszka z nimi w Polsce, wówczas wniosek powinieneś złożyć o zasiłek rodzinny w Norwegii. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli matka przebywając z dziećmi w Polsce pracuje i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, pobiera świadczenie dla bezrobotnych bądź jest ubezpieczona w KRUS-ie. Wówczas świadczeniem, które powinno zostać wypłacone jest 500+. W takiej sytuacji urząd z Norwegii wypłaci różnicę kwotową, występującą pomiędzy dodatkami z obu krajów.

Lista dokumentów, niezbędnych do starania się o zasiłek rodzinny w Norwegii

Nie dziwi fakt, że zanim przystąpimy do składania jakiegokolwiek formalnego związku,  należy przygotować wszystkie dokumenty, które umożliwią nam otrzymanie świadczenia – w tym przypadku, zasiłku rodzinnego. Poniżej zestawienie wszystkich niezbędnych dokumentów, które powinieneś złożyć do NAV:

  • Akt urodzenia dziecka bądź dzieci, przygotowany na druku unijnym/przetłumaczony odpowiednio na język norweski lub angielski
  • Kopia wszystkich dotychczasowych umów o pracę oraz decyzji o innych zasiłkach, które są pobierane w Norwegii
  • Kopie wszystkich rozliczeń rocznych
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Akt małżeństwa (nie jest to obowiązkowa pozycja, gdyż osoby nie pozostające w związku małżeńskim również mogą starać się o zasiłek rodzinny w Norwegii).