Odpis odsetek od kredytów

Odpis odsetek od kredytów

Dług i odsetki – kiedy masz prawo do odliczenia?

Pracując w Norwegii, masz prawo do odliczenia odsetek z zaciągniętych kredytów. Tych, które zostały wzięte już w Norwegii, ale także poza jej granicami. Musisz jednak pamiętać o kilku prostych zasadach, które obowiązują przy rocznym rozliczeniu się z podatku.

Odliczenie odsetek od zadłużeń za granicą

Ważnym warunkiem, który uprawnia Cię do odliczania odsetek z każdego długu przy okazji rozliczenia podatkowego, jest bycie rezydentem podatkowym w Norwegii. Ponadto, jeżeli mieszkasz w innym państwie, które należy do EOG, możesz uzyskać praktycznie całościowe odliczenie odsetek, w przypadku, gdy główny strumień twoich dochodów w dużej części lub całości, pochodzi i podlega opodatkowaniu właśnie w Norwegii.

Kiedy możliwość odliczenia Ci nie przysługuje? Sprawdź koniecznie!

  • Nie mając statusu rezydenta podatkowego w Norwegii, będziesz mógł odliczyć tylko takie odsetki od kredytów, które są związane z nieruchomościami w tym kraju, bądź działalnością gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu w Norwegii
  • Posiadasz liczne nieruchomości poza granicami Norwegii, oraz w kraju, który nie posiada z nią umowy podatkowej
  • Składając wniosek o potrącenie z tytułu oprocentowania w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, nie możesz ubiegać się o odliczenie w Norwegii
  • Działalność gospodarcza, którą prowadzisz lub której jesteś częścią, rozlicza się w innym kraju niż Norwegia oraz kraj siedziby firmy nie ma podpisanej umowy podatkowej z Norwegią

Korzystając z 10% odliczenia, nie możesz jednocześnie starać się o odliczenie odsetek od swoich zadłużeń. Taki prawo posiadają jedynie zagraniczni marynarze oraz pracownicy na szelfu kontynetalnego.