Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Podobnie jak w Polsce, zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii przyznawany jest w sytuacji, gdy dana osoba nie może znaleźć pracy. Ten dodatek socjalny ma niejako zastąpić wypłatę i pomóc w opłaceniu najważniejszych usług czy zakupieniu jedzenia. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy prawo do dagpenger Ci przysługuje – koniecznie przeczytaj poniższe informacje.

Różnice pomiędzy dagpenger oraz permittering

Musisz wiedzieć, że w Norwegii zasiłek dla bezrobotnych ma swoje określone zasady. Właśnie dlatego, jeżeli zostaniesz zwolniony z pracy lub Twoja umowa wygaśnie i nie zostanie przedłużona – masz prawo skorzystać z dagpenger, czyli świadczenia dla bezrobotnych. Wysokość tego dodatku to zazwyczaj ponad 60% poprzedniego wynagrodzenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku permittering, który daje możliwość czasowego odwołania pracownika. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy pojawia się dużo miej zleceń lub występują inne zdarzenia zupełnie niezależne od pracodawcy. Warto wspomnieć, że permittering może być stosowany maksymalnie przez 26 tygodni, z zachowaniem 18-miesięcznego odstępu u jednego pracodawcy.

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Warunkiem otrzymania dagpenger jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w NAV, która poszukuje pracy. Takie działania należy podjąć, jeżeli chcesz starać się o permittering. Jednak nie są to jedyne warunki, jakie musisz spełnić, aby zasiłek dla bezrobotnych ci przysługiwał. Musisz także uzyskać minimalny dochodów za ostatnie 12 lub 36 miesięcy. Z reguły zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii przyznawany jest w wysokości 62% średniego, poprzedniego wynagrodzenia. Oczywiście, jak w większości przypadków, tak i tutaj – to NAV po wnikliwej analizie dostarczonej dokumentacji określa ostateczną wysokość świadczenia.

Warunki otrzymania dagpenger w Norwegii

Jest kilka warunków, które należy spełnić, aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Jest to m.in.:

  • Osiągnięcie minimalnego dochodu na poziomie co najmniej 1,5 stawki G lub średnio 3G na przestrzeni 3 ostatnich lat,
  • Redukcja czasu pracy przynajmniej o połowę,
  • Rejestracja jako osoba poszukująca pracy
  • Przysyłanie karty meldunkowej co 14 dni
  • Aktywne poszukiwanie pracy
  • Legalne przebywanie w Norwegii

Należy na bieżąco informować NAV (Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej) o swojej sytuacji. Karta meldunkowa pozwala na utrzymanie statusu osoby aktywnie poszukującej pracy, ale także daje informacje o tym, czy w przeciągu ostatniego okresu była podejmowana praca, jeżeli tak – jaki był wymiar godzin tej pracy.

Dagpenger i permittering – niezbędne dokumenty

Chcąc zarejestrować się jako osoba bezrobotna, musisz złożyć CV oraz odpowiedni wniosek do NAV. Jeżeli posiadasz stały numer personalny, będziesz mógł to zrobić za pomocą Bank Id. W przypadku posiadania D-nummer będziesz musiał skorzystać z Buypass. Rejestracja ta to warunek konieczny, w związku z przyznaniem zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii. Jeżeli wniosek lub CV będą niekompletne, urząd może całkowicie odrzucić Twoje starania lub poprosić o uzupełnienie informacji. 

Zasiłek dla bezrobotnych a powrót do Polski

Jest możliwość przyniesienia zasiłku z Norwegii do Polski na okres 3 miesięcy. Obowiązują wówczas konkretne warunki, które należy spełnić, aby takie przeniesienie było możliwe. Zasiłek dagpenger może być przyznany dla osób, które pozostają bez pracy, ale również tych czasowo zwolnionych bądź pracujących w sposób rotacyjny. Chociaż przy ubieganiu się o permittering obowiązuje kilka dodatkowych zasad i warunków, to większość reguł jest bardzo podobnych lub takich samych. W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.