Rozliczenie podatku

Dane podstawowe

Czy posiadasz kody MinID lub Altinn.no? *

Twój stan cywilny *


Dane współmałżonka

Czy współmałżonek mieszka lub pracuje w Norwegii w danym roku? *

Czy dochód brutto współmałżonka w danym roku był wyższy niż 20 000 zł? *


Okres zatrudnienie w Norwegii w danym roku

Czy pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych? *

Czy pobierałeś zasiłek chorobowy? *

Czy pobierałeś zasiłek rodzinny? *


Ulga 10%

Który raz rozliczasz się z norweskim urzędem skarbowym? *

Czy Pracodawca pokrywał koszty związane z pobytem w Norwegii? *


Ulga Status Pendler

Czy pracodawca zapewnił Ci darmowe zakwaterowanie? *

Dołącz kopie opłat, wydruków bankowych, umowę najmu:

Czy pracodawca opłacał Ci podróże do Polski? *

Dołącz kopie biletów, rachunków imiennych:

Czy opłacałeś dojazd do pracy na terenie Norwegii? *

Dołącz kopie biletów rachunków

Czy pracodawca zapewnił Ci darmowe wyżywienie? *

Czy dostawałeś dodatek na wyżywienie? *


Załączniki

Załącz podsumowanie dochodów od pracodawcy za 2018 r.

Dokument Årsoppgave fra NAV

Dokument ten otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV jeżeli w trakcie 2018 roku przebywałeś na zasiłku chorobowym bądź dla bezrobotnych.


Kopia wiadomości zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres email.

* - oznaczone są wymagane pola