Dane podstawowe

Czy posiadasz kody MinID lub Altinn.no? *

Twój stan cywilny *


Dane współmałżonka

Czy współmałżonek mieszka lub pracuje w Norwegii w danym roku? *


Okres zatrudnienie w Norwegii w danym roku

Czy pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych? *

Czy pobierałeś zasiłek chorobowy? *

Czy pobierałeś zasiłek rodzinny? *


Ulga Status Pendler

Czy pracodawca zapewnił Ci darmowe zakwaterowanie? *

Dołącz kopie opłat, wydruków bankowych, umowę najmu:

Czy pracodawca opłacał Ci podróże do Polski? *

Dołącz kopie biletów, rachunków imiennych:

Czy opłacałeś dojazd do pracy na terenie Norwegii? *

Dołącz kopie biletów rachunków

Czy pracodawca zapewnił Ci darmowe wyżywienie? *

Czy dostawałeś dodatek na wyżywienie? *

Czy posiadasz dostęp do kuchni ? *

Czy jesteś osobą mieszkającą w hotelu z wyżywieniem? *

Czy jesteś osobą mieszkającą w hotelu bez wyżywienia? *

Czy jesteś osobą pracującą jako kierowca TIR-a? *

Odsetki od kredytu hipotecznego

Czy posiadasz Kredyt hipoteczny w Polsce lub innym kraju? *

Dołącz zaświadczenie z banku o wysokości opłaconych odsetkach

Koszty poniesione za zajęcia pozalekcyjne dzieci lub przedszkole

Czy opłacałeś przedszkole dzieci?*

Dołącz zaświadczenie z przedszkola o opłatach za cały rok 2020

Czy opłacałeś zajęcia pozalekcyjne dzieci do 12 roku życia?*

Dołącz zaświadczenie z zajęć pozalekcyjnych za cały rok 2020


Załączniki

Załącz podsumowanie dochodów od pracodawcy za 2020 r.

Dokument Årsoppgave fra NAV

Dokument ten otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV jeżeli w trakcie 2020 roku przebywałeś na zasiłku chorobowym bądź dla bezrobotnych.

Skattemeldingen 2020


* -

© 2021 - PODATNICY.NO. Projekt i wykonanie: Virtual People