Dla osób fizycznych

Zasiłek rodzicielski

Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger) jest świadczeniem skierowanym do świeżo upieczonych rodziców.Zasiłek rodzicielski można pobierać przez 49 tygodni ze 100% stawki zasiłku lub 59 tygodni z 80% stawki. Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

- Osiąganie dochodu w Norwegii przez min. 6 z 10 miesięcy w przeciągu roku przed rozpoczęciem pobierania świadczenia,

- Osiągnięcie rocznego dochodu co najmniej 0,5 G, czyli za 2016 rok 46 817 NOK.