Dla osób fizycznych

Wnioski o wypłatę zaległego wynagrodzenia do NAV

Możesz domagać się zwrotu zaległego wynagrodzenia w przypadku upadku firmy z funduszu gwarancji płac. Wymagane dokumenty, które warunkują otrzymanie wsparcia:

- Dokumentacja od syndyka w sprawie postępowania upadłościowego firmy,

- Ostatni odcinek z pensji (norw. lønnslipp, ang. payslip),

- Umowę o pracę.