Dla osób fizycznych

Zasiłki chorobowe

Zasiłek chorobowy rekompensuje utratę dochodu w Norwegii spowodowaną chorobą bądź urazem. Świadczenie możesz otrzymywać bez względu czy przebywasz w Polsce, czy w Norwegii. Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

- Bycie niezdolnym do pracy z powodu nieodpowiedniego stanu zdrowia,

- Osiągnięcie udokumentowanego dochodu w wysokości minimum 46 817 NOK,

- Pracowanie min. 4 tygodnie u jednego pracodawcy.

Niemożność pracy może zostać udokumentowana własnym oświadczeniem (egenmelding) lub zwolnieniem od lekarza.