Dla osób fizycznych

Permittering

Jeżeli pracodawca nie ma dla Ciebie nowych zleceń, co może być przykładowo spowodowane przestojem na rynku, może wysłać Cię na tzw. Permittering. Jest to forma zasiłku dla bezrobotnych, podczas którego NAV wypłaca kwotę w wysokości 62,4% wcześniejszego dochodu. Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

- Osiągnięcie minimalnego dochodu 140 451 NOK brutto w 2016 roku lub 280 902 NOK z ostatnich 3 lat (2014, 2015, 2016),

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- Zmniejszenie czasu pracy o min. 50%.

- Rejestracja jako osoba bezrobotna, przesłanie CV do systemu www.nav.no oraz regularlne wysyłanie co 2 tygodnie elektroniczne karty meldunkowe (meldekort) oraz aktywnie poszukiwać pracy.