Dla osób fizycznych

Zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli straciłeś pracę lub złożyłeś wypowiedzenie, możesz ubiegać się o norweski zasiłek dla bezrobotnych (tzw. dagpenger under arbeidsløshet ).Przyznawany jest on na czas poszukiwania nowej pracy i zastępuje częściowo utracony dochód. Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

- Osiągnięcie minimalnego dochodu z bieżącego roku 140 451 NOK brutto w 2016 roku lub 280 902 NOK z ostatnich 3 lat (2014, 2015, 2016),

- Przepracowanie min. 1 dzień na umowę o pracę w Norwegii,

- Przebywanie na terenie Norwegii,

- Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w NAV,

- Regularne wysyłanie tzw. karty meldunkowej (meldekort) i aktywne poszukiwanie pracy,

- Zmniejszenie czasu pracy min. o 50 %.