Aktualności

Czym zajmuje się Skatteetaten Norwegia?

Urząd podatkowy to jeden z pierwszych urzędów, który każdy Polak po przeprowadzce do Norwegii musi odwiedzić. Do obowiązków Skatteetaten należą nie tylko kwestie podatkowe, ale również ewidencja ludności. Dlatego też wszyscy ci, którzy decydują się na pobyt w Norwegii jako imigranci, mają tam do załatwienia kilka formalności.

Przeprowadzka do Norwegii


Pierwsza wizyta w urzędzie podatkowym wiążę się z powiadomieniem urzędu o przeprowadzce do Norwegii. Obowiązek ten mają wszystkie osoby, które mają zamiar przebywać w kraju przez co najmniej sześć miesięcy. Jeżeli planowany pobyt jest krótszy, nie ma konieczności zgłaszania go jako przeprowadzki.

Zmiana adresu


Inną formalnością, z którą zgłosić należy się do Skatteetaten jest zmiana adresu zamieszkania. Obowiązek ten jest każdorazowy, nawet jeśli zmiana wiąże się z wyjazdem za granicę. Czas na zawiadomienie urzędu o zmianach to 8 dni.

Karta podatkowa i zeznania podatkowe

Skatteetaten to urząd, w którym wyrabia się kartę podatkową. Jest ona o tyle istotna, iż jest podstawą do odciągania przez pracodawcę zaliczki na podatek, a tym samym umożliwia rozliczenie podatku w Norwegii. Bez karty podatkowej niemożliwe jest podjęcie pracy. Aby otrzymać kartę należy zgłosić się do urzędu, wypełnić odpowiedni wniosek oraz udokumentować spodziewany dochód. Można zrobić to okazując pisemną ofertę pracy, umowę o pracę lub potwierdzenie zlecenia.


Numer personalny i D-nummer

Wraz z kartą podatkową urząd przyznaje każdemu numer identyfikacyjny. W Norwegii istnieją dwa rodzaje numerów. D-nummer, inaczej tymczasowy, przyznawany jest obcokrajowcom, którzy planują przebywać w Norwegii nie dłużej niż pół roku. Fødselsnummer natomiast, nazywany także numerem personalnym, otrzymuje się raz na całe życie. Dotyczy osób, których pobyt będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Numery te umożliwiają swobodne życie. Są potrzebne w wielu codziennych sytuacjach, np. gdy chcemy umówić wizytę u lekarza lub otrzymać zwrot podatku w Norwegii.


Przeprowadzka do nowego kraju wiąże się z wieloma formalnościami. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy ich dopełnieniu skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia.