Aktualności

Podatek dochodowy Norwegia, czyli jak opodatkowana jest praca w krainie fiordów?

Każda osoba, która rozpoczyna pracę na terenie Norwegii zobowiązana jest do posiadania karty podatkowej, którą należy dostarczyć pracodawcy. Ów pracodawca, na podstawie informacji w niej zawartych, może odliczyć odpowiednie kwoty od naszego dochodu i przeznaczyć je na zapłatę podatku. Są to podstawowe zasady podatkowe w Norwegii. Przyjrzyjmy im się bliżej!

Podatek Norwegia  - karta podatkowa.

 

W celu otrzymania karty podatkowej musimy stawić się osobiście w urzędzie podatkowym, aby potwierdzić naszą tożsamość. Przed takim spotkaniem powinniśmy się odpowiednio przygotować:

  • uzupełnić podanie o kartę podatkową (formularz FR -1209),
  • zabrać ważny paszport lub dowód osobisty,
  • wziąć D-nummer lub numer personalny, jeżeli posiadamy,

W celu potwierdzenia pracy potrzebujemy również umowy lub pisemnego potwierdzenia naszego zatrudnienia. Jak szybko nie postaramy się o kartę podatkową, to pracodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku wysokości 50% zapisanego wynagrodzenia.

 

Podatek dochodowy Norwegia. 

 

W przypadku, gdy naszym pracodawcą jest firma norweska to kartę podatkową otrzymamy w lokalnym urzędzie podatkowym. Jeżeli jednak pracujemy dla firmy takiej jak agencja pracy, która swoją siedzibę ma poza granicami Norwegii to kartę podatkową wydaje Centralny Urząd ds. Zagranicznych i dostarcza nam ją pracodawca. Mając kartę podatkową pracodawca zapłaci za nas odpowiedni podatek, w skład którego wchodzą wszystkie podstawowe świadczenia takie jak np. ubezpieczenie społeczne. Otrzymując wypłatę powinniśmy również otrzymać potwierdzenie opłaty podatku.

 

Pracując w Norwegii nie musimy wypełniać zeznania podatkowego jeżeli nie chcemy tego robić. Zrobi to za nas urząd, jednak w tym wypadku stracimy bardzo wiele. Dlaczego? Ponieważ urzędnicy nie uwzględnią odliczeń od dochodu, które nam się należą tylko uwzględnią informacje, które zbiorą od pracodawcy bez naliczenia ulg. Jeżeli więc otrzymamy zeznanie podatkowe od pracodawcy i chcielibyśmy odzyskać część wpłaconej kwoty to musimy wysłać zeznanie do urzędu uwzględniając nasze odpisy.

 

Podatek Norwegia - prawa i obowiązki.

 

Otrzymywanie zwrotu podatku to nie tylko przywilej, ale również obowiązki, które należy wypełnić. Aby otrzymać zwrot musimy zbierać dowody poniesionych wydatków. Bez tego nie otrzymamy należnej kwoty. Urząd podatkowy również działa według ustalonych zasad i ma obowiązek uwzględnić lub odrzucić nasze uwagi lub zastrzeżenia w określonym czasie odpowiednio je argumentując. 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zeznaniu podatkowym lub uzyskaniu karty podatkowej to zapraszamy do kontaktu! Od lat profesjonalnie działamy na norweskim rynku.