Aktualności

Nie zdążyłeś zebrać dokumentów podatkowych na czas? Będziesz mógł złożyć korektę!

Jeżeli zdarzyło wam się, że nie zdążyliście do 31 maja 2017 roku zebrać wszystkich dokumentów potwierdzających przysługujące wam ulgi to po otrzymaniu rozliczenia będziecie mogli złożyć korektę z zebranymi już dokumentami.

Pierwsze decyzję nt. zwrotu podatku, które Skattetaten planuje rozsyłać po 22 czerwca, mogą wam się nie spodobać - urząd  nie przyznał wam pełnej kwoty, przypomnieliście sobie o czymś wartym wpisania do rozliczenia dopiero po wysyłce zeznania lub w ogóle zapomnieliście o rozliczeniu i czekacie na podstawowe rozliczenie bez ulg? W takim wypadku pamiętajcie, że w przeiągu 6 tygodni od otrzymania decyzji z urzędku podatkowego możecie złożyć odwołanie od decyzji odpowiednio to argumentując.