Aktualności

Jak bez żony i dzieci dostać status pendler?

Przyjęło się, że status pendler otrzymują tylko osoby reguralnie powracają co swojej żony/męża czy też dzieci. Istnieją jednak dwa wyjątki, które pozwalają uzyskać ten status również osobom, które nie są w stałym związku oraz nie posiadają dzieci.

Najłatwiej jest otrzymać status pendler osobom, które regularnie podróżują do rodziców i mają mniej niż 22 lata. Istnieje wtedy możliwość rozliczenia posiadając status pendler. Bardzo przejrzysty sposób.

Nieco trudniej jest w wypadku, gdy mamy ponad 22 lata i nie powracamy do rodziców, a do mieszkania, które posiadamy lub wynajmujemy w Polsce. Wtedy należy spełnić kilka nieco bardziej skomplikowanych warunków. Przede wszystkim, jeżeli podatnik mieszka sam w mieszkaniu w Polsce musi ono mieć minumum 30m2. Każda kolejna osoba, która również zamieszkuje w tym mieszkaniu i ma powyżej 15 lat zwiększa wymagania co do wielkości mieszkanis o 20m2

Mieszkanie w Norwegi natomiast musi być uznawane za niesamodzielny, czyli musi być pozbawione dostępu do bieżącej wody, kanalizacji oraz być nie większe niż 30m2 na osoę. Dodatkowo podatnik musi mieć ograniczony dostęp do tego mieszkania.

Jak mogliście zauważyć spełnienie drugiego warunku jest raczej trudne, więc istnieje furtka pozwalająca obejść obowiązek mieszkania w tak nieprzyjemnych warunkach, a mianowicie mieszkanie Polsce musi być co najmniej 2 razy więskze od mieszkania w Norwegii i też nie może być wynajmowane nikomu poza podatnikiem. Oczywiście jeżeli chcemy się rozliczyć jako samotny pendler to potrzebujemy zaświadczenia potwierdzające wielkość mieszkania w Norwegii oraz w Polsce.